Azalan Ağrılar, Yükselen Verimlilik

Günümüzde, erişkin insanların çok büyük bir çoğunluğunun (%70-90) hayatlarının herhangi bir döneminde bel-boyun-sırt ağrısı çektikleri bilinmektedir. Ofis çalışanlarının da sık karşılaştığı bu ağrıların en büyük nedeni bilgisayar başında uzun süre çalışıyor olmak ve yaşanılan özel veya iş kaynaklı streslerdir.


En yaygın mesleki sağlık sorunlarından biri olan bel-boyun-sırt ağrıları kurumlar açısından hem sağlık harcamalarının yükselmesi hem de verimlilik ve işgücü kaybı anlamında en üst sıralarda yer almaktadır*.


BBSA ile amacımız, kurumlarda çalışanların bu anlamda risklerini belirlemek ve ofis ergonomisinin önemi  ile ilgili farkındalıklarını artırmaktır. Bu şekilde bireylerde sürdürülebilir sağlıklı yaşam, yaşam kalitesinde ve genel iyilik halinde artış ile olası ciddi hastalıkların önlenmesi sağlanırken, kurumsal anlamda da verimlilik artışı, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinde artış ile sağlık harcamalarında düşüş hedeflenmektedir.


*(World Economic Forum, 2008)


BBSA ve Ergonomi Program Süreci

1. Online Durum Tespit Testi
Anlaşmalı hastanelerimiz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu hizmetimizde, öncelikle katılımcılara durumlarını tespit etmeye yönelik bir online test uygulanır.

2. Değerlendirme ve Gruplandırma
Yapılan test, uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve katılımcılar düşük-orta-yüksek risk olarak üç grupta toplanır. Her katılımcıya test sonucu ile birlikte bir ID numarası verilir. Böylece, özellikle yüksek risk grubundaki katılımcılarla bireysel olarak daha kolay iletişim ve ilerleme sağlanır.

3. Eğitim ve Hizmetler
Anlaşmalı olduğumuz hastanenin fizyoterapistleri tarafından, belirlenen risk gruplarına uygun farklı eğitim ve hizmetler verilir:

Düşük risk grubuna dahil katılımcalara koruyucu ve önleyici ‘Ergonomi’ eğitimi.
Orta risk grubuna dahil katılımcılara koruyucu ve önleyici ‘Omurga Sağlığı’ eğitimi.
Yüksek risk grubuna dahil olan katılımcılara indirimli tedavi seçenekleri.

4. Eğitimlerin Katılımcılara ve Kuruma Katkı Sağladığı Konular
  • İş güvenliğini sağlanması
  • Çalışma alanlarının ergonomi, sağlık ve iş güvenliğine uygun olarak düzenlenmesi
  • Yaşam tarzı değişikliklerine uyumun hızla sağlanması
  • Yaşam kalitesinin artırılması
  • Düzenli egzersiz ile omurga sağlığının korunması
  • İş veriminin artırılması
  • İşe geri dönüşün hızlandırılması ve hastalık maliyetlerinin azaltılması
  • İşgücü kaybının azaltılması

HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ DÜZENLİ VE GÜNCEL BİLGİLER ALMAK İSTER MİSİNİZ?