Çalışanlar 2014 - Her üç kişisen biri mutsuz çalışıyor Çalışanlar en çok, iş arkadaşları ve yöneticiler ile yaşadıkları sorunlar, iş yaşam dengesini kuramama gibi sorunlar nedeniyle depresif hisler yaşıyor. Hemen arkasından eş/ilişki problemleri ve çocuklarla -özellikle ergenlink döneminde- yaşanan sorunlar gelmekte. Özellikle de büyük kentlerde çalışanlar iş-yaşam dengesini kurma konusunda yüksek oranda mutsuzluk hissediyor. İş Yaşam Dengesini kurmakta zorlanıyoruz. %45 20-30 yaşlarında, %35 30 üstü yaşlarda. 35 yaş ve üstü çalışanlar iş yaşamlarına yansıyan depresif hisler yaşıyor. %44 eş/ilişki problemleri, %36 çocukluk-ergenlik problemleri Mali ve hukukş sorunlar. yılsa en az birkaç kez bir avukat ya da mali müşavire danışma ihtiyacı hisseden çalışanların oranı %40'tan fazla Mali veya hukuki sorunlara nasıl çözüm bulunuyor? %7 mesai saatleri içinde izin alarak ve ücret ödeyerek, %21 yakın çevrelerinde bulunan uzmanlar sayesinde, %38 tamamen çaresiz, %34 eşe dosta sorarak ya da internette araştırarak. Bu sorunlardan nasıl etkileniyorlar? Çalışanların %64'ü iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunların çalışma hayatındaki performanslarını etkilediğini belirtiyor. Moralleri bozuluyor, dalgın oluyorlar, konsantrasyonları eksiliyor, yorgun hissediyorlar, sinirli ve stresli oluyorlar, performansları düşüyor. %23 internette konu ile ilgili araştırmalar yapıyor, %54 yakın çevresi ile paylaşarak çözmeye çalışıyor. Çözüm ararken mesai saatlerin içinde 2 saat akdar vakit harcanabiliyor. Çalışanlar gizlilikle ilgili endişeleri nedeniyle, şirketlerinde çalışan bir uzmandan destek almak konusunda çekindiklerini belirtiyorlar. Psikolojik sorunlar, %15 psikoloh ile görüşüyor, %15 hçbir çaba göstermiyor. Zamansızlık bütçe yetersizliği işten izin alamama nedenleriyle %70 psikolog ile görüşemiyor. Daha çok (18- 24 yaş arası, 25-34 yaş arası) Psikoloğa başvurmayı düşündüğünü belirtenlerin %57'sini oluşturan kadınlar, erkeklere oranla bu seçeneğe daha sıcak bakmaktadırlar. Kırsaldan kente gidildikçe artan psikolojik destek ihtiyacı özellikle metropollerde çok yüksek oranlara çıkmaktadır. %67 destek ihtiyacı %72 isimleri gili kalmak ve ücretsiz olmak kaydıyla psikolojik konularda bir uzmandan destek almak istiyor. %25 hukuki ve mali konularda iş ortamında tanıdıkları bir uzmana danışabiliyor. %68 izimleri gizli kalmak ve ücretsiz olmak kaydıyla hukuki ve mali konularda telefonla bir uzmana danışmak istiyor. TNS Omnibus Araştırması Mayıs 2014 18 ilde demografik kriterlere göre seçilen 336 kişi ile gerçekleştirilen araştırma