Hizmet Alıcısı (Müşteri) Aydınlatma Metni

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “AVİTA” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel Verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, AVİTA tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. AVİTA Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Hizmet Alıcısı (Müşteri)

AVİTA ÇDP “Genel Süreçler”;

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Adı, Soyadı
-Yaşı
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -E-Posta
-Telefon Numarası
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İletişim bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar -Santral Ses Kaydı Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

Avita ÇDP “Genel Süreçler” tablosunda belirtilen kişisel verilere ek olarak verilen hizmete yönelik alınan kişisel veri süreçleri;

Genel Bilgi (Uçak Bileti Alım Süreci);

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -TCKN
-Doğum Tarihi
-Pasaport Numarası
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -Adres Bilgisi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İletişim bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
10 – Finans -Kredi Kartı Bilgisi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Finans bilgileriniz; santral sistemi yolu ile toplanmaktadır.

Genel Bilgi (Trafik Sigortası Fiyat Bilgilendirme Süreci);

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -TCKN
-Doğum Tarihi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
26- Diğer -Araç Plakası
-Ruhsat No
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Diğer bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

Genel Bilgi (Konut Sigortası Fiyat Bilgilendirme Süreci);

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -TCKN
-Doğum Tarihi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -Adres Bilgisi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İletişim bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

Genel Bilgi (Seyahat Sigortası Fiyat Bilgilendirme Süreci);

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -TCKN
-Doğum Tarihi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

Hukuki Bilgi Süreci;

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Doğum Tarihi
-İmza
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -Adres Bilgisi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İletişim bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.
06- Hukuki İşlem -Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler ve Danışan Tarafından İletilen Sair Belgeler/Dokümanlar Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Hukuki İşlem bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

Bel, Boyun, Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi, Psikolojik Destek, Tıbbi Danışmanlık, Yeni Doğan Bakım Bilgisi ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Süreçleri;

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
21- Sağlık Bilgileri -Sağlık Durumu (Danışan Sorunları) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6 -3 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme İstisnaları Kimlik bilgileriniz; e-posta, santral sistemi yoluyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

AVİTA tarafından toplanan kişisel Verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel veriler Kişisel verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Adı, Soyadı
-Yaşı
-TCKN
-Doğum Tarihi
-Pasaport Numarası
-İmza
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail
02- İletişim -Adres
-E-Posta
-Telefon Numarası
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail
06- Hukuki İşlem - Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler ve Danışan Tarafından İletilen Sair Belgeler/Dokümanlar Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail
10– Finans -Kredi Kartı Bilgisi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçi Web Formu
13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar -Santral Ses Kaydı Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Şifreli şekilde aktarım sağlanmaktadır.
21- Sağlık Bilgileri -Sağlık Bilgileri (Tetkik, tedavi ve sonuç içeren tıbbi raporlar vb.) Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail
26- Diğer -Araç Plakası
-Ruhsat No
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.avita.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya remed@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@remed.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

AVİTA talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel Veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres         :  Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon         :   +90 212 371 07 77
E-Posta         :  kvkk@remed.com.tr
KEP         :  remed@hs03.kep.tr
Web         :  www.avita.com.tr