Blog

Başarılı bir Şirket Kültürü Oluşturmak

Başarılı bir Şirket Kültürü Oluşturmak

Şirket kültürü, şirketteki sorunların giderilebilmesine ve çalışanların doğru adımlar atmasına yardımcı olan bir değerler zinciridir. En genel anlamıyla “değerler bütünü” olarak tanımlanabilen şirket kültürü, çalışanların işlerine odaklanması, iyi bir performans sergilemeleri, verimliliklerini ve nihayet müşteri memnuniyetini artırmaları için oldukça önemlidir. Şirket markasını ve markanın prestijini güçlendiren bir yapısı vardır. Avita Çalışan Destek Hizmeti, çalışanların şirket kültürünü benimsemesi, koruması ve sürdürmeleri için en etkili bir programlardan biridir. Peki, şirket kültürü nedir? Şirket kültürü nasıl oluşturulur? Avita Çalışan Destek Hizmeti nedir? İşte cevapları…

Şirket Kültürü Nedir?

Kültür; toplumsal açıdan davranış, sanat, müzik, yemek, din ve dil gibi kavramları kapsayan genel bir ifadedir. Temelde bir grubun ortak bilgilerini ve başarılarını içerir. Kültür, bir toplumun değer ve inançlarının temelidir. Şirket kültürü de toplumsal kültür ile benzerdir. Bu çerçevede şirket kültürü; bir kuruluşta ya da şirkette çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini ve nasıl etkileşimde bulunduklarını, birlikte nasıl çalıştıklarını belirleyen bir kurumsal kültür terimidir. Tüm bunların toplamı olan şirket kültürü, başka bir ifade ile şirketin içinde paylaşılan inançlar, değerler, tutumlar, standartlar, amaçlar ve davranışlar kümesidir. Bir örgütün, organizasyonun ya da şirketin kültürü, “minyatür toplum” gibidir. Bu minyatür toplumun kültürü; yaptıkları iş, sahip oldukları değerler ve çalışanların kolektif davranışlarının ifadesidir.

Şirket Kültürü Örnekleri

Şirket kültürünün oluşumu, varsayımsal iki örnekle anlatılabilir. Örneğin; binlerce kişiyi istihdam eden çok uluslu bir yazılım firmasını ve 5 ila 10 çalışanı bulunan bir start-up şirketini ele alalım!

Çok uluslu yazılım firmasında, dünya genelinde farklı ülkelerden çok sayıda çalışan vardır. Bu çalışanlar, farklı kültürlere, inançlara ve davranışlara sahiptir. Ancak coğrafi olarak farklı ülkelerde bulunsalar bile hepsi aynı sektörde aynı amaç için çalışırlar. Bu büyüklükteki şirketlerin bazı değerleri vardır. Tüm çalışanlar bu değerlere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirilir.

Küçük bir yerleşim yerinde faaliyet gösteren bir start-up şirketinde ise sadece çalışanların bildiği ve anladığı bir değerler dizisi vardır. Bunlar, bu küçük şirkete özeldir. Her örnekteki kurumda çalışanlar, ortak bir hedef doğrultusunda çalışır. İşverenlerin nihai hedefine uygun şekilde davranırlar.

Şirket Kültürü Seviyeleri

Şirket kültürü, tekil bir kavram değildir. Bu yönüyle oldukça ilginç bulunur. Şirket kültürü, gerçek anlamda iki fikrin birleşimidir. Bunlar; bir şirketin halka açık olarak yayınladığı ya da ifade ettiği kültür ve gerçek kültürdür. Gerçek kültür; kuruluştaki insanların birbirlerine nasıl davrandıklarını ve gerçekte nasıl davrandıklarını ifade eder. Bu iki fikir, genellikle birbiriyle uyumludur. Güçlü bir şirket kültürü, şirketin değerlerini anlayan, benimseyen ve uygulayan liderlerden ve çalışanlardan oluşur. Bu kişiler, genellikle bunun için eğitim almıştır.

Zayıf bir şirket kültürüne sahip organizasyonlarda ise, açıklanan kültür ve değerler ya tamamen eksiktir ya da kültür ile çalışanlar arasında kopukluk vardır. Bunun sebebi; kültürün çalışanlar ya da insanlar tarafından anlaşılamaması ve desteklenememesidir. Doğal olarak bu kültür yaklaşımı sürdürülemez. Bu sebeple zayıf şirket kültürü ile gerçek kültürler arasında kopukluklar vardır. Zayıf şirket kültürlerinde işverenler genellikle çalışanlarının deneyimlerini ihmal ederler. Gerçek kültür ise, bir misyon çerçevesinde hareket eder. Bu misyonu yazılı hale getirerek çalışanların ilgisine sunarlar.

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

Hangi şirkette çalışmayı tercih edersiniz? Çalışanlarını önemseyen, iş süreçleri bir değerler zinciri çerçevesinde oluşturulmuş ve çok uluslu bir şirkette mi yoksa çalışanları için değerler ve kültür belirlememiş bir şirket mi? Çalışanlar genellikle, iş yapısı değerler üzerine kurulu şirketlerde daha mutludur. İşlerinde daha az stres yaşarlar ve daha işbirlikçidirler.

Şirket kültürü önemlidir; çünkü her organizasyonun temelini bir kültür oluşturur. Güçlü bir kültür geliştirmiş şirketlerde çalışanlar, şirketin sahip olduğu en kritik ve en değerli varlıktır. Şirket yönetimi, çalışanlarını korumanın başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunun farkındadır.

Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Avita Çalışan Destek Hizmeti, şirket kültürü oluşturmak ve geliştirmek için kurgulanmış bir programdır. Kurumun en değerli varlığı olan çalışanlarının performans ve verimliliklerini etkileyen ve kuruma daha çok katma değer sağlamalarına destek olan bir programdır. Bu çerçevede başarılı bir kurumsal kültür oluşturmak için bazı adımlar vardır:

  • Farklı şirketleri inceleyin: Diğer kuruluşların kurumsal kültürlerini inceleyin. Bu kültürlerde işe yarayan neler olabilir? Hangi kültürler başarılı oluyor? Bunun gibi farklı şirketlerin kültürlerinden faydalanın.
  • Değerlerinizle uyumlu kültür oluşturun: Her kurumun temel bazı değerleri vardır. Bu değerler, aynı zamanda şirketin temelidir. Şirket kültürü bu değerlerle uyumlu olmalıdır.
  • Kültürü tamamlayan çalışanlar bulun: Şirket kültürü oluştururken, farklı kültürleri deneyimlemiş çalışanlara odaklanın. Bu kişileri işe alarak kurumsal kültürünüzde eksik kalan yönleri tamamlayabilirsiniz.
  • İletişim kurun: Bir kültür geliştirirken çevrenizdeki insanlarla konuşun. Farklı insanların fikirleri, şirket kültüründe eksik kalan yönleri görmeyi sağlar.
  • Aktiviteler düzenleyin: Her hafta birkaç saat de olsa çalışanlara yönelik eğlenceli bir aktivite planlayın. Örneğin; cuma günleri kahvaltılı bir yürüyüş programı düzenleyin.
  • Ekip olarak çalışın: İnsanlara "çalışanlar" veya "departmanlar" olarak bakmayın! Herkes aynı takımın bir parçasıdır. O zaman "Hepimiz bu işte beraberiz" fikrini yaygınlaştırın. Çünkü en iyi insanlar; şirketi, kurucularını, yönetimini ve iş arkadaşlarını destekleyen takım oyuncularıdır.
  • Kültürünüzü koruyun ve geliştirin: Kültür, sonsuza kadar aynı kalacak bir olgu değildir. Sürekli gelişme eğilimindedir. Bunun için şirket kültürünü korumak ve aynı zamanda gelişmesi için de özgür bırakmak gerekir. 

Avita Çalışan Destek Hizmeti Nedir?

Avita Çalışan Destek Hizmeti, şirket kültürü özelinde iş ve yaşam dengesini kurma konusunda geliştirilmiş en etkin çözümlerden biridir. İş yerinde performansı, verimliliği ve kârlılığı artırmak için kurumlara, yöneticilere ve çalışanlara destek olur. Avita Çalışan Destek Hizmeti, çalışanlara, iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlar.

Güçlü bir şirket kültürü, verimlilik ve kârlılık, müşteri memnuniyeti, sahiplenme ve aidiyet ve işveren marka değeri gibi konularda destekleyici bir yapısı vardır. Ayrıca; değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi, uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunları belirleme ve değerlendirme gibi konularda da etkili yöntemler sunar.

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.