Blog

Çalışan Bağlılığı Trendleri

Çalışan Bağlılığı Trendleri

Çalışanlar başarılı bir organizasyonun en önemli parçasıdır. Bu nedenle çalışanların işlerine bağlı ve işe karşı hevesli olması organizasyonun başarılı olması açısından büyük bir öneme sahiptir. Çalışan bağlılığı söz konusu olduğunda pek çok şirketin sorun yaşadığı yapılan araştırmalar sonucunda gözler önüne seriliyor. Kuşak değişimleri ile birlikte çalışanların bağlılığı da farklılaşıyor, bağlılık göstermeleri için ihtiyaç duydukları gereksinimler de değişiyor. X kuşağı olarak adlandırılan 60-70’li yıllarda dünyaya gelen kuşak çalışma hayatından düzenli gelir, iyi sağlık imkanları, yaşam kalitesini artırma gibi beklentilere sahipken; Y kuşağında daha özgürlükçü ve bireysel bir bakış açısının iş hayatına yansımasını görmeyi talep ediyor. Teknolojinin içine doğan Z kuşağında ise beklentiler farklılaşıyor. Onlar için zaman ve hız çok önemli, toplumsal duyarlılıkları ön planda ve küreselleşen dünyada farklı fırsatlar olduğunun bilincindeler. Her kuşağın dünyaya geldiği zaman dilimine göre bildikleri, öğrendikleri, itiraz ettikleri ve tüm bunların sonucunda beklentileri büyük farklılıklar gösteriyor. Farklı kuşakların bir arada çalışması, etkileşim halinde olması beklentilerinin paylaşılması anlamına da geliyor. Çalışan bağlılığını sağlayabilmek için şirketlerin son yıllarda her zaman olduğundan daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor.

Önce İnsan

Çalışan bağlılığını trendleri arasında insan odaklı yaklaşımların ön plana çıkması son 10 yılda en hızlı yükselen trend olarak göze çarpıyor. Bir organizasyon hiyerarşisinde her kademedeki insanın önemsenmesi ve saygı görmesi çalışan bağlılığı açısından büyük bir öneme sahip. Dünyanın en büyük şirketleri yapılarını ve anlayışlarını önce insan odağına çekmek için çalışmalar yaparken her şirketin mutlaka bu trendi göz önünde bulundurması gerekiyor.

İş Hayatı ve Özel Hayat İçin Esneklik

Özellikle pandemi döneminde evden çalışma tercihinin bir mecburiyet haline gelmesi hem şirketlerin hem de çalışanların büyük farkındalıklar yaşamasına neden oldu. Özellikle Z kuşağının teknoloji bağlılığından bahsedilse de teknoloji ile çok erken dönemde tanışan Y kuşağı da artık çalışma süreçlerinin farklılaşması gerektiğini düşünüyor. Evden çalışma opsiyonunun sunulması da çalışma süreçlerinde elde edilebilecek en büyük farklılıklardan birisi. Pek çok çalışan evden çalışmanın daha üretken olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak işe gitme ve eve dönme süreçlerinin olmaması, trafikte az zaman geçirme ve ofis politikaları ile daha az karşılaşmak da çalışanlar için artılar arasında. Küreselleşen dünyada, pek çok farklı ülkeden insanlarla çalışabilme ayrıcalığına sahip olmak oldukça çekici. Bu nedenle belirli sürelerde evden çalışma trendinin devam ettirilmesi çalışan bağlılığı açısından önemli bir değer olacağa benziyor.

Sağlık ve Refah

Çalışanların şirketlerinden beklentileri arasında artık sadece iyi bir maaş, düzenli çalışma saatlerinden çok daha fazlası yer alıyor. Sağlık ve refah sağlayacak ek imkanlar hem çalışanların sorunlarını çözme noktasında oldukça etkili sonuçlar sağlıyor hem de şirket kültürünün değişmesinde rol oynuyor. Özellikle pandemi döneminde çalışanlar stres, kaygı ve izole olmanın getirdiği depresyonla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu mücadele döneminde şirketin çalışanın yanında olması, destek alabileceği seçenekler sunması çalışanların şirketlerine olan bağlılığını arttırıyor. Pek çok çalışan maaşından daha çok şirketin ona sunacağı kaliteli imkanları daha fazla ön planda tutuyor. 

Çalışanları Dinlemek

Bir şirket yapısında çalışanların dinlenmesinin ve kendilerini rahatça ifade edebilmesinin önemi yeni bir bilgi değil. Ancak çalışan bağlılığı trendleri arasında çalışanların dinlenmesi gerçekten dikkat çekici bir yükselişe sahip. Çalışanların seslerini duyurabilmek ve bunu yaptıkları için herhangi bir sorun yaşamamak istiyor. Temelde çalışanlar şirket istese de istemese de konuşmaya, anlatmaya ve kendilerini ifade etmeye devam ederler. Bu engellenebilir bir süreç olmadığı için şirketlerin temel olarak atması gereken adım, çalışanlarını bu konuda teşvik etmektir. Farklı bakış açılarını dinlemek, yeni bir göz ile olaylara bakmak şirketler için çok değerli sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilirken aynı zamanda çalışanların da kurumlarına çok daha bağlı olmasında etkili olur.

Avita Çalışan Destek Programı teknoloji, psikoloji, sağlık, hukuk gibi pek çok farklı alanda çalışanlarınıza destek verirken aynı zamanda kendilerini güvende hissetmelerini sağlar ve çalışan bağlılığını artırır. Avita Çalışan Destek Programı için detaylı bilgi için aşağıdaki formu hemen doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.