Blog

Çalışan Mutluluğunun Önemi

Çalışan Mutluluğunun Önemi

Yapılan araştırmalara göre iş yeri huzuru, iş değiştirme sebepleri listesinde ilk üçte yer alıyor. Saygısız davranışlar, haksız rekabet, utandırıcı yaklaşımlar, dışlanma ve benzeri pek çok etken iş yerlerini "huzursuz" etiketine dahil edebiliyor. Oysaki çalışan mutluluğu kuruma olan inanç, güven ve sadakat kavramlarını pekiştiriyor. Mutlu çalışan bireyler şirketle yollarını ayırmak yerine daha verimli bir iş performansı sunabiliyor. 

Çalışanların Mutluluğu Gerçekten Önemli 

İş yerinde huzuru tesis etmek iş sürecine pek çok katkı sağlıyor: 

  • Çalışan iş arkadaşları ve yöneticileriyle anlaşabildiğinde yaptığı işe dört elle sarılıyor. Bu durum çalıştığı işi sevmesine de yol açıyor.
  • İş yerinde huzur, çalışanın motivasyonunu besliyor. Gün içinde devamlı saate bakılan bir iş yeri ile sabah alarm çaldığında keyifle gidilen bir iş yerini aynı tutmak elbette mümkün değil.
  • Pazartesi sendromu, kaygı ve stres bozukluğu gibi faktörler önlenebiliyor. Rutine sıkışmak yerine heyecan yüklü bir iş süreci yaratılabiliyor.
  • Adil bir çalışma ortamı; görev dağılımının, ödev ve cezanın, hakkaniyetin ve iş barışı gibi kavramların güven odaklı olmasını sağlıyor.
  • Çalışan mutluluğu ekip ruhuna ve takım çalışmasına da yansıyor. Yatay ve dikey tüm görüşmelerde huzur ortamı sağlanabiliyor.
  • Görüş ve önerilere açık bir şirket yönetimi sayesinde çalışanın perspektifine değer veriliyor. Fikir paylaşımına açık bir ortamda çalışan kişiler suskunluğa gömülmek yerine düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor.

*** 

Avita Çalışan Destek Programı ile şirketler çalışanların mutluluğunu ön plana alıyor. Çalışan destek hizmetleri sayesinde bireyler iş ve özel yaşamları arasında denge kurabiliyor. Bu sağlıklı yol haritası ise çalışanın iş performansının yükselmesini, verimliliğinin artmasını ve çalıştığı kuruma güven duymasını sağlıyor. Baskılar ve sorumlulukların yerini olumlu duygular, etkin çözümler ve kârlılığı artırmak alıyor. 

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.