Blog

Çalışan Sağlığına Verilen Önem Artıyor

Çalışan Sağlığına Verilen Önem Artıyor

Şirketlerin başarısında şüphesiz ki çalışanların motivasyonu ve performansı oldukça büyük bir öneme sahip. Günümüzde pek çok şirket, çalışanların beklentilerini doğru analiz etmenin sonucunda elde ettikleri verileri başarılı bir şekilde kullanmanın önemini keşfediyor. Çalışan sağlığı da şirketlerin mutlaka dikkat etmesi ve özenli davranması gereken hususlar arasında yer alıyor. Günlük, haftalık veya belirli bir dönemde devam eden operasyonların sorunsuz devam edebilmesi kısacası bir işletmenin başarılı olabilmesi için çalışanların zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olması gerekiyor. Haftada 45 saati bulan çalışma sürelerinde üretken olmanın en temel yolu da sağlıklı olmaktan geçiyor.  

Çalışan Sağlığı ve Önemi

Bir şirketin çalışan sağlığına önem vermesi sadece çalışanlar için önemli değildir. Aynı zamanda şirkete de fayda sağlar ve bu faydanın temelinde verimli bir çalışma ortamı oluşması vardır. Çalışan sağlığı doğrudan üretkenlikle ilgilidir. Zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olan bireyler daha iyimser, yaratıcı ve motive olarak çalışabilirler. Bir şirket çalışan sağlığına verdiği önemi arttırdığı takdirde ciddi performans artışları elde edebilir.  

Kendileri ile ilgilenildiğini ve yaptıkları işlerin takdir edildiğini gerçekten hisseden çalışanların morali ile birlikte işten tatmin olma seviyeleri de artmış olur. Bu durum, çalışanların çeşitli nedenlerle işe gelmemeyi tercih etmelerinin önüne geçerken aynı zamanda şirket bağlılığını da artırır. Çalışanların değerli hissetmesi iş yerinde daha iyi bir iletişim ortamı kurulmasına yardımcı olur, ilerleyen olumlu ilişkiler iş kültürüne de doğru bir şekilde yansır.  

Şirketlerin Farkındalığı Artıyor

Yapılan araştırmalar şirketlerin çalışan bağlılığını artırmak amacıyla attıkları adımların her geçen gün daha da sıklaştığını gösteriyor. Şirketlerin çalışanlarının sağlığına verdiği değerin artmasında farkındalığın etkisinin oldukça önemli olduğu söylenebilir… Mercer Marsh Benefits tarafından yapılan ve 140 şirketin katılımı ile tamamlanan araştırmanın sonuçlarına göre şirketler, iş ve özel yaşam dengesi ile fiziksel ve zihinsel sağlık desteklerine öncelik vererek çalışanlarının daha mutlu ve motive olmasını sağlıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin %75’i sunulan sağlık desteklerinin çalışan memnuniyetini arttıracağını ifade ediyor. Şirketlerin çalışma alanları, sektörleri ve çalışan profilleri farklılaştığında çalışan memnuniyetini arttıracak değişimlerde farklılık gözlense de çoğunun sağlık odaklı olduğunu görmek mümkün. Şirketlerin %64’ü çalışan destek programı, %61’i sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği, %55’i stres yönetimi, %43’ü online ya da yüz yüze spor programlarına erişim, %35’i de finansal sağlık araç ve eğitimleri konusunda alacakları destekten dolayı çalışan memnuniyetinin artacağını belirtiyor. Yapılan araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise bu araştırmaya katılan şirketlerin %94’ünün çalışanları için memnun edici bir sağlık sigortası sunuyor olması.

İnsan Kaynaklarının Çalışan Sağlığındaki Rolü

Şirket çalışanlarının refahına yatırım yapılmasını sağlamak, İK yöneticilerinin temel amaçları arasında yer alır. Çalışanları motive etmek, daha konforlu ve mutlu bir yaşamları olmasını sağlamaya odaklanmak ve bunlara bağlı olarak hem çalışan bağlılığını artırmak hem de çalışma performansını yükseltmek İK yöneticilerinin isteğidir. Günümüzde bu isteği gerçekleştirmenin en etkili yolunun çalışan sağlığına odaklanmak olduğu ise çok açık. Özellikle pandemi ile birlikte kişilerin çalıştıkları kurumlardan beklentileri değişiyor. İyi bir sağlık sigortasının yanı sıra sağlıklı beslenme, psikolojik destek, tıbbi danışmanlık, spor imkânları gibi birey sağlığı odağında ön plana çıkan değerlerin şirketler tarafından sunulması oldukça önemli.  

Çalışanlar için bir şirkette çalışmak sadece sorumluluklarını yerine getirmekten çok daha fazlasını ifade ederken, şirketlerin de çalışanlarının verimli ve motivasyonlu olması için yapması gerekenler iyi bir maaş ve sigortadan fazlası haline geliyor. Günümüzde insanların işlerinden beklentileri daha yüksek maaş yerine daha konforlu ve huzurlu bir çalışma ortam olduğunda çalışan destek programları ön plana çıkıyor. Avita Çalışan Destek Programı kapsamında 10 farklı alanda, alanında uzman profesyonellerden destek alabilmenin mümkün olması, bu programın öne çıkmasını sağlıyor. Çalışan sağlığını kapsamlı olarak ele alan ve farklı alanlardan destek sunan Avita Çalışan Destek Programı ile psikolojik danışmanlık, tıbbi danışmanlık, yeni doğan bakım bilgisi, bel, boyun, sırt ağrıları ve ofis ergonomisi danışmanlığı, sağlıklı beslenme danışmanlığı almak mümkün. 

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.