Blog

Çalışanlar İnsan Kaynaklarından Ne Bekliyor?

Çalışanlar İnsan Kaynaklarından Ne Bekliyor?

İnsan Kaynakları son yıllarda işlevi sürekli olarak değişen bir departman olduğu için hem çalışanların hem de bu departmanın yöneticilerinin beklentilerinde de değişiklikler meydana geliyor. İnsan Kaynakları uzun yıllar boyunca kurum içi disiplini sağlama görevini yerine getirse de günümüzce bu görev farklılaşmış durumda. Bir kurumda çalışan performanslarının sağlanması, kriz yönetiminin etkili bir şekilde yapılabilmesi, çalışan sadakatinin arttırılması için disiplin tek başına yeterli olmamakla birlikte özellikle Z kuşağında disiplin algısı ters etki yaratabiliyor. İK departmanı sadece iş yeri kurallarını belirleyen, açık pozisyonlar için işe alım yapan, bordro düzenleyen bir departman olmanın çok daha ötesinde. Bu nedenle de çalışanların beklentilerinin doğru analiz edilmesi ve anlaşılması kurum için düzenin sağlanması ve verimliliğin artması için oldukça önemli.

Birbirine İhtiyacı Olan, İki Farklı Grupla Çalışmanın Zorluğu

İşverenler ile çalışanların ortak paydada yer alabilmesi için İnsan Kaynakları departmanı oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bir kurumun gelişmeye devam edebilmesi için çalışanlar ve işverenler arasındaki uyumun sağlanması gerekir. İşverenlerin istekleri ile çalışanların isteklerinin birbirleri ile örtüşmesi genellikle beklenmese de doğru bir yaklaşım ile her iki tarafı da mutlu edebilmek mümkündür. 

Çalışanların Beklentileri

Doğru Yönlendirme

İK departmanının şirketi, çalışan beklentileri konusunda doğru yönlendirmesi çalışanların en önemli beklentisi. Yapılan araştırmalara göre çalışanlar için sunulan sosyal haklar çoğu zaman maaş kriterlerinin üzerinde kalıyor. Aynı zamanda iyi bir çalışma ortamı da yine maaş kriterinden daha öncelikli olan kriterler arasında. Bu nedenle çalışanlar İnsan Kaynaklarından beklentilerini doğru şekilde aktarmalarını bekliyor. Çalışanların hedefleri ile şirketin hedeflerini dengede tutabilmek ve hedeflerin paralel olmasını sağlamak oldukça önemli.

Doğru yönlendirme sadece çalışanların hakları özelindeki beklentiler ile sınırlandırılmamalıdır. Bir çalışanın nasıl daha verimli olabileceğini doğru bir şekilde analiz eden İnsan Kaynakları yöneticileri onların beklentilerini de doğru şekilde yönlendirebilirler. Çalışanların kariyer hedeflerini dinlemek ve o hedefler doğrultusunda farklı departmanlara yönlenmelerini sağlamak da verimliliği artırmak açısından değerlidir.

Faydanın Takdir Edilmesi

Çalışanlar için şirketlerine sundukları fayda ve bu faydanın farkında olan bir yönetim oldukça önemli. Birçok çalışan şirketlerine değer katmayı tercih ederken bazıları kattıkları değerin karşılığını göremediklerini düşündükleri için bir süre sonra motivasyonlarını kaybederler. Kaybolan motivasyonu geri kazanmak, motivasyonu korumaktan çok daha zordur. Bu nedenle İK’nın her departmanın yöneticileri ile birlikte çalışması önemlidir. Çalışanların sunduğu faydaların doğru analiz edilebilmesi ve günün sonunda en iyi şekilde takdir edilebilmesi çalışan sadakatinde oldukça önemlidir. 

Ulaşılabilirlik

Çalışanlar arasında İK departmanına dair bazı ön yargılar olabilir. Pek çok çalışan ihtiyaç duydukları anlarda İnsan Kaynakları ile iletişime geçemeyecekleri algısına sahiptir. Bu algının etkili bir şekilde yıkılması gerekir. Çalışanlar ihtiyaç duydukları her konuda İK’ya ulaşabilmeli ya da İK tarafından belirlenen bir destek programı ile sorunları için çözüm arayabildikleri zaman çok daha verimli ve istekli bir şekilde iş yaşantılarına devam edebilirler. Kolay ulaşılabilir olmak aynı zamanda sorun çözücü olabilme gereksinimini ortaya çıkarır. Çalışanlar herhangi bir evrak işinin dışında da İnsan Kaynakları departmanına ulaşabilmek isterler. Sorunlarını anlatabilmek ve her ne olursa olsun günün sonunda objektif bir bakış açısı ile karşılaşacaklarından emin olmak çalışanlar açısından değerlidir. Aksi bir algının çalışanlar arasında yaygınlaşması durumunda doğrudan şirket için işleyiş etkilenebilir, verimlilik düşebilir ve çalışanların şirkete duydukları sadakat azalabilir.

Tartışabilmek

Elbette tartışmak kavga etmek ya da anlaşmazlığa düşebilmek olarak algılanmamalı. Ancak çalışanlar hem yöneticileri hem de İnsan Kaynakları departmanı ile içinde bulundukları durumu tartışabilmeyi önemsiyor. Zam, terfi, bonus, emeklilik programları, sağlık sigortası, pozisyon ya da departman değişikliği gibi farklı konularda fikirlerini rahat bir şekilde aktarabilmek çalışanlar için çok önemli. Çalışanların büyük bir kısmı İnsan Kaynakları departmanını sadece işverenlerin istediklerini dinleyen ve uygulamaya çalışan bir departman olarak görseler de bu algıyı değiştirmek tamamen yöneticilerin elinde. Bu nedenle dönemsel yapılan verimlilik toplantıları, çalışanların beklentilerini öğrenmeye yönelik etkinlikler ve elbette bunların gerçekten güven veren bir gizlilik çerçevesinde yapılması çalışanlar açısından büyük bir öneme sahiptir.

Çalışanlarınız İçin En İyiden Destek Alın

Çalışanların ve şirketlerin İnsan Kaynakları yöneticilerinden beklentileri oldukça yüksek olsa da temelde uzlaşmacı olmak, dinlemek ve her zaman ortak paydayı hedeflemek pek çok beklentinin başarılı bir şekilde karşılanmasını sağlayabilir. İnsan Kaynakları departmanında çalışanlarla yapılan anket çalışmalarında bu alanda çalışan kişilerin zamanlarını ayırdıkları konular incelenmiş. Anket sonucunda işe alım süreçleri, çalışan eğitimleri ve çalışanların şirkete adaptasyonlarının sağlanmasının bu alanda çalışanların iş yükünün p’ini oluşturduğunu gösteriyor. Bu yoğunluk içerisinde çalışanların diğer beklentilerini de karşılayabilmek oldukça zor gözüküyor. İnsan Kaynakları departmanında çalışan yöneticilerin dışarıdan destek alabilmeleri de hem iş yüklerinin azalmasında hem de çalışanların sürece olan yaklaşımında değişim yaşanmasına yardımcı oluyor.

AVİTA Çalışan Destek Programı, şirket çalışanlarının ve yöneticilerin ihtiyaç duydukları desteği alabilmelerine olanak sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’ların sonlarında uygulanmaya başlanan bu program çalışanların yaşadıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri için destek vermeyi amaçlamıştır. AVİTA Çalışan Destek Programı çalışanların gerek duydukları desteği alabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. Uzman ve deneyimli danışman kadrosuna sahip olan AVİTA bünyesinde klinik psikologlar, mevzuat danışmanları ve doktorlar yer almaktadır.

Çalışanlara ve aile bireylerine ücretsiz olarak sunulan program sayesinde çalışanların günlük yaşamlarında akıllarına takılan sorunları daha rahat ve güvende hissederek çözmeleri mümkün oluyor. Eğer bir kurum olarak çalışanlarınıza bu değerli fırsatı sunarsanız çalışanlarınızın işlerine ve iş yerlerine olan bağlılıklarının arttığına, kendilerini çok daha güvende hissettiklerine tanık olabilirsiniz. AVİTA Çalışan Destek Programı kapsamında yapılan tüm görüşmeler kişisel gizlilik esaslarında korunsa da şirketinizin aldığı bu hizmet ile birlikte AVİTA danışmanlarının size sunacağı önerilerle çalışanların iş hayatları ile ilgili sorunlara karşı erken dönemde önlem alabilirsiniz.

İş yerinde yaşanan sorunlar, yas dönemleri, duygusal sorunlar, aile ve evlilik sorunları, iş yerindeki çalışma arkadaşları ile yaşanan sorunlar, depresyon, anksiyete, stres, konsantrasyon sorunu, odaklanamama, travmaya neden olabilecek durumlar karşısında profesyonel destek herkes için çok önemlidir. Doğru destek kişinin içerisinde olduğu durumu daha kolay ve zarar görmeden atlatmasına yardımcı olur. Çalışanların talebi doğrultusunda yüz yüze ya da online olarak yapılan görüşmelerde şirket gizliliği de ön planda tutulur.

Oldukça yoğun çalışan ve iki farklı sorumluluğu olması sebebiyle aşırı stres altında kalabilen İnsan Kaynakları yöneticileri için çalışanların sorunları ile profesyonel olarak ilgilenildiğini bilmenin önemi ve rahatlığı çok değerlidir. AVİTA Çalışan Destek Programı kapsamında psikolojik danışmanlık, çalışanların özel yaşamları ile ilgili mevzuat danışmanlığı, tıbbi danışmanlık, yenidoğan bakım bilgilendirilmesi, sağlıklı beslenme danışmanlığı, duruş bozukluğuna bağlı meslek hastalıklarından korunma desteği, teknolojik cihazlarla ilgili destek ve veteriner danışmanlığı gibi çalışanların hayatlarını çok daha kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Siz de bu değerli çözümleri çalışanlarınızla paylaşarak onların memnuniyetini arttırabilir, iyi bir performans değerlendirme ödülü olarak AVİTA’nın özel hizmetlerini sunabilirsiniz. AVİTA Çalışan Destek Programı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.