Blog

İnsan Kaynakları Yönetimindeki Önemli Trendler

İnsan Kaynakları Yönetimindeki Önemli Trendler

Pandemi yaşamın pek çok alanındaki dinamikleri değişime sürükledi. İş dünyası da bu değişim rüzgârına dâhil olan yaşam alanları arasında... Değişen unsurlara uyum sağlamak son derece önemli. Şirketler de yeni normal ile uyumlu yol haritaları belirleyerek başarıyı stabil kılmaya gayret ediyor. 

İşte 2021'de insan kaynakları uygulamalarına yön veren trendler! 

1. Hibrit Modeller ve Uzaktan Çalışma 

Uzaktan çalışma Covid-19 pandemisinin etkisiyle yükselişe geçen trendlerden biri oldu. Yapılan araştırmalar yöneticilerin evden çalışmayla ilgili endişeli olduğunu gösteriyor. Trükiye ve Dünya’da bir orta ve büyük ölçekli şirket hibrit çalışma modeline geçti. Çalışanlar ise haftada en az 2 gün evden çalışmak istiyor. Önümüzdeki dönemlerde birçok şirketin net bir karara varması bazı şirketlerin ise hibrit bir iş modeliyle ilerlemesi bekleniyor. 

2. Yeni Roller ve Görev Tanımları 

Şirketler bu yeni sürece adapte olmaya çalışırken geleneksel çalışma yöntemleri de etkisini kaybediyor. Pandemi sürecinde bazı kurumlar organizasyon şemasını yeniden şekillendirdi. Uzaktan çalışmaya dayalı yeni roller geliştirilirken özellikle genç neslin ihtiyaç duyduğu esneklik arayışının sağlanabilmesi adına karma çalışma modelleri ve görev tanımları teşvik ediliyor. 

3. Eşit ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım 

Tek tipleşmek şirketler için son derece sınırlı bir bakış açısına teslim olmak anlamına geliyor. Faaliyet alanı fark etmeksizin her şirketin bilgi birikimi, tecrübe, uzmanlık, cinsiyet vb. pek çok yönden zengin bir profile sahip olması önemli. Dönüşümün bir parçası olabilmek için bu konuya eğilmek gerekiyor. 

*** 

Avita Çalışan Destek Programı şirketlerin uyum ve dönüşüm sürecine değer katan hizmetleriyle destek sağlıyor. Psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda uzman desteği sağlanarak bilgilendirme ve danışmanlık yapılıyor. Bu sayede şirketler yeni normale daha hızlı uyum sağlayarak ilerlerken çalışanlar da daha keyifli bir iş sürecinin mutluluğunu yaşıyor.