Blog

Şirketiniz Ne Kadar Zinde?

Şirketiniz Ne Kadar Zinde?

Çalışan mutluluğu şirketlerin performansları açısından büyük bir öneme sahiptir. Eğer çalışanların gerçek anlamda mutluluğu sağlanmazsa elde edilebilecek verimli ve başarılı sonuçlara ulaşmak zorlaşır. Şirketler için çalışan mutluluğunu sağlamanın pek çok yöntemi var. Elbette çalışanlara sunulan imkânlar onların mutluluğunu yükseltmenin ve kalıcı hale getirmenin en etkili yöntemleri arasında yer alıyor. “Şirketiniz ne kadar zinde?” sorusu da tam bu noktada ön plana çıkıyor. Şirketin zinde olması kavramı ilk bakışta farklı anlamları canlandırsa da aslında bu şirketin ne kadar uyumlu, dingin ve çözüm odaklı olduğunu da anlatıyor. Şirketlerin mevcut duruma hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, çalışanlarının ihtiyaçlarını yakından gözlemleyebilmesi ve günün sonunda çalışan mutluluğunu sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilmesi için zindeliğini koruması gerekiyor.

Şirketiniz ve Çalışanlarınız Ne Kadar Zinde?

Zindelik ya da refah, şirketin ve çalışanların izole bir ortamda belirli standartları sağlayarak tutulması anlamına gelmiyor. Şirketlerin ve çalışanların refahları dünya koşullarına göre belirlenirken bu noktada ihtiyaçların da sürekli değiştiğini unutmamak gerekiyor. Amaca yönelik, sürdürülebilir ve faydası ölçülebilir adımlar ile şirketi ve çalışanları zinde tutmak uzun vadede başarının anahtarı olarak görülüyor. Bir şirketin zinde, refah ya da iyi olabilmesi için farklı alanlarda çalışanlarını ve yapısını destekliyor olması çok önemli.

Sürdürülebilir İyiliğin Dört Boyutu

Şirketlerin zinde olabilmesi için çalışanlarını kapsayan dört farklı entegre yaklaşıma sahip olması gerekiyor. Fiziksel, finansal, sosyal ve duygusal boyutları kapsayan bir yaklaşım sayesinde şirketler çalışanlarının mutluluğunu ve refahını sağlayabiliyor.

Fiziksel Zindelik

Fiziksel olarak zinde olmak bireyler için büyük bir öneme sahiptir. Kişinin sağlıklı bir yaşantıya sahip olması, sağlığını koruyacak adımlar atması, sağlık sorunlarının kronikleşmesine neden olacak koşullardan uzak durması gibi pek çok unsur bir araya gelerek fiziksel zindeliği sağlıyor. Bu noktada şirketlerin çalışanlarını sağlıklı yaşama konusunda yönlendirmesi ve desteklemesi çok önemli. Ayrıca şirket içi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliğinin sorunsuz bir şekilde sağlanması da fiziksel zindeliği yükseltmeye yardımcı oluyor. Pek çok şirket çalışanlarının sağlıklı beslenme, spor ve düzenli yaşam alışkanlıkları geliştirebilmesi için eğitimler düzenliyor ve profesyonellerden yardım alıyor. Avita Çalışan Destek Programı, kişilerin kendi gözlemledikleri ihtiyaçları doğrultusunda almak istedikleri destekleri onlara sunarken aynı zamanda kendilerini her zaman destekleniyor hissine sahip olmasına yardımcı oluyor.

Duygusal Zindelik

Duygusal olarak dengeli olmak, kişinin duygusal ihtiyaçlarının farkında olması, strese karşı tedbirli olabilmek ve stresi yönetebilmek, duyguların tetikleyici etkileri ile başa çıkabilmek duygusal zindelik açısından önemli gereksinimler. Her insanın olaylara karşı tepkisinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak insanların duygusal ihtiyaçlarının da farklılaşabileceğini görmek gerekiyor. Son yıllarda İnsan Kaynakları departmanlarında psikologların çalışması ya da şirketlerin çalışanları için psikolojik destek imkânı sunması da duygusal zindeliğin önemini vurguluyor. Çalışanların yaşadıkları olumsuzluklar karşısında, özellikle de pandemi döneminde karşı karşıya kaldıkları değişimler sebebiyle ihtiyaç duydukları duygusal ve psikolojik desteğe ulaşabilmeleri hem onların hem de şirketin refahı açısından büyük önem taşıyor.

Finansal Zindelik

Finansal olarak kendini iyi ve güvende hissetmek her insan için önemlidir. Değişen dünyada ve sürekli olarak kişileri huzursuz eden ekonomik gelişmeler çalışanların gelecek kaygısı yaşamasına neden olabilir. Şirket içi finansal zindelik sağlayabilmek, iyi bir emeklilik planından ve çalışma devamlılığı sağlanacağının çalışanlara net bir şekilde aktarılmasından geçer. Buna ek olarak bütçesini yönetemeyen, yanlış yatırım kararları alan ve kendini çıkmaza soktuğunu düşünen kişilerin de mutlaka destek almaya teşvik edilmesi gerekir.

Sosyal Zindelik

İnsan yalnız olmaya alışkın olan ve çoğu zaman bunu talep eden bir varlık değildir. Sosyalleşme her insanın belirli bir noktaya kadar ihtiyacıdır. Ancak şirketlerde sosyalleşmenin zorlanmaması gerekir. Bu noktada takım çalışmasını desteklemek, ekiplerin doğru organize edildiğinden emin olmak gibi adımlar ile sosyal zindelik sağlanabilir. Her insanın sosyal ihtiyaçlarının farklı olduğunu bilerek hareket etmek ve şirket içi sosyalleşme etkinliklerini kapsayıcı bir şekilde yapabilmek önemlidir.

Kişilerin ve kuruluşların zinde olabilmesi için gerekli olan dört farklı boyuttan bahsettik. Bu boyutların her birinin benzersiz olduğunu ancak aynı zamanda birbirleri ile iç içe olduğunu unutmamak gerekiyor. Her insanın bu dört boyutta refah ve zinde hissetmeye ihtiyacı olsa da her insan için boyutların önemi değişebiliyor. Unutulmaması gereken nokta ise, her insanın bütünsel olarak iyi olması gerektiği ve bu bütünlüğün de doğru bir yaklaşım sayesinde mümkün olacağı. Kurumsal zindelik sağlayarak çalışan mutluluğunu sağlamanın yolları Avita Çalışan Destek Programıyla mümkün. Psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme danışmanlığı, teknodestek, veteriner danışmanlığı, tıbbi danışmanlık, mevzuat danışmanlığı gibi pek çok farklı alanda hizmet veren Avita Çalışan Destek Programı, hem şirketlerin hem de çalışanların kurumsal zindeliğine büyük katkı sağlıyor.

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.