Blog

Şirketlerin Olmazsa Olmazı: İnsan Kaynakları

Şirketlerin Olmazsa Olmazı: İnsan Kaynakları

İK ya da diğer bir deyişle insan kaynakları, bir şirketin temelini oluşturan işe alım süreçleri, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, bordro, özlük işleri, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim gibi faaliyetleri yöneten kritik bir role sahip departmandır. Aynı zamanda çalışan deneyimi, iç müşteri memnuniyeti, kurum kültürü, işveren markası ve iç iletişim kavramları da sorumluluk alanındadır. En önemli fonksiyonlarından biri olan işe alım ve yerleştirme ile, iş yerinde çalışacak olan kişileri seçerek kurum kültürüne uyum sağlayacak ve şirkete değer katacak adayları bulmayı sağlar. Çeşitli sorular ve değerlendirmeler neticesinde seçilen adayın tabi ki kurum ile uzun vadeli iş ilişkisi içerisinde olması beklenir. Bunun için seçilecek olan kişilerin İK uzmanı tarafından iyi değerlendirilmesi ve alınan karar sonucunda da çalışanın performansının ve enerjisinin yüksek olması hedeflenenler arasındadır.

İnsan kaynakları genellikle ast-üst ilişkisinin kurulmasına yardımcıdır. İK şirket içi iletişim ve iş akışının sağlanmasında köprü görevi görür. Çoğunlukla yönetim kurulunun ve yöneticilerin işlerini daha sistematik yürütebilmesine yardımcı olurlar. Onlar çalışanların özlük hakları, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim faaliyetleri gibi işlemleri gerçekleştirirken yöneticiler de bu sayede iş yönetiminde daha etkin rol oynarlar. 

İK departmanının seçtiği her çalışan, şirketin geleceğini şekillendirecek olan kişilerden oluşur. Bu nedenle aslında bu departmanda çalışan kişilerin iş konusundaki sorumlulukları da oldukça ağırdır. Yanlış karar vermemek için kılı kırk yarmaları, doğru soruları sorup doğru değerlendirmelerle adayları iş için uygunluk açısından doğru değerlendirmeleri gerekir. Şirketin kurum kültürüne, pozisyon için belirlenen ücret skalasına, iş için gerekli yetkinliklere, adayın kariyer hedeflerine göre işe alım görevini yapar. 

Bütün bu süreçte İK uzmanının kısıtlı bir zamanı vardır. İş görüşmeleri belli sürelerle sınırlıdır ve insan kaynakları uzmanları adayın iletişim becerilerini, sahip olduğu yetkinlikleri, kariyer hedeflerini, işi öğrenme ve değer katma konusundaki isteğini bu görüşme sürecinde değerlendirmek zorundadır. Bu süreçlerin tamamı bazen çok yorucu olabilir. Çünkü bir adayın işe alımı bir İK uzmanının değerlendirmeleri sonucu gerçekleşmektedir. Bu departmanda çalışan kişilerin bu süreci en doğru şekilde yönetebilmek için sahip olması gereken belli başlı özellikler vardır. 

İnsan Kaynakları Uzmanı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

İK adından da anlaşılacağı gibi işi insanla ilgili olan bir departmandır. Bu nedenle aktif iletişim kurmanın zorunlu olduğu bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanında görev alacak kişilerin etkili iletişim tekniklerini iyi bilmesi gereklidir. İşte bir insan kaynakları çalışanında olması gereken özellikler: 

  • İnsanlarla iletişim becerisinin üst düzeyde olması 
  • Jest ve mimik kullanımının çok iyi olması
  • Düzgün bir diksiyona sahip olması
  • İyi bir gözlemci ve analizci olması
  • Kişiyi analiz etmeye yardımcı olacak doğru soruları sorması
  • İş tanımını eksiksiz şekilde ifade edebilecek donanıma sahip olması
  • Kendini ifade etme becerisinin çok iyi olması
  • İş kanununu ve mevzuatı biliyor olması
  • Şirket hedeflerine uygun organizasyon yapabiliyor olması yer alır. 

Bütün bu özelliklere sahip bir insan kaynakları uzmanı, işe en uygun olacak adayın seçimi ve iş süreçlerinin takibi konusunda üstün bir performans gösterebilir. Bir şirketin başarılı şekilde ayakta kalması, çalışanlarının gerekli yetkinlik ve becerilere sahip, kuruma olan bağlılıkları ve motivasyonu yüksek kişilerden oluşmasıdır. Şirket içi yardımlaşmanın ve iletişimin de kaliteli olması durumunda o şirketin başarısız olması neredeyse imkansızdır. 

İnsan Kaynakları Departmanına Neden İhtiyaç Duyulur?

İşe alım süreçlerini yönetmek, işe uygun olan adayı seçmek, her çalışanın özlük haklarını tek tek takip etmek büyük bir sorumluluk gerektirir. Doğru adayı seçmekle İK uzmanlarının işi bitmiyor. Bundan sonrasında tüm resmi işlemlerin gerçekleştirilmesinden itibaren çalışma süresi boyunca çalışanların özlük haklarının, kariyer ve yetenek yönetiminin, eğitim faaliyetlerinin ve performans değerlendirmelerinin takibi insan kaynakları departmanının sorumlulukları arasındadır. Ayrıca motivasyon kaynakları farklı olan her çalışan için uygun motivasyon kaynaklarını bulmak ve bu kaynakları sürdürülebilir kılmak da sorumlulukları arasındadır.

İK Uzmanları Hangi Konularda Desteğe İhtiyaç Duyar?

Bir İK uzmanı, çalışanların yasal ve özlük haklarını takip etmenin, eğitim ve motivasyonel faaliyetleri gerçekleştirmenin yanında şirketin gelir gider kalemlerini de takip eder. Bu noktada insan kaynakları uzmanlarının yöneticilere karşı ayrı bir sorumluluğu vardır. 

Bu kadar çok işin yürütülmesi noktasında bazen bunalmamak mümkün değildir. Bu noktada İK uzmanlarının nefes almasını sağlayacak çeşitli şirket içi organizasyonlar yapmak, onların bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olabilir. Böylece işlerine daha çok motive olarak şirketlerin stratejik hedefleri doğrultusunda daha aktif ve verimli bir şekilde rol oynayabilirler. Şirketin en zor işlerinden biri olan insan yönetimi çelikten sabır isteyen bir iştir. 

Zaman zaman insan kaynakları uzmanları da departman olarak desteğe ihtiyaç duyabilirler. Örneğin çok yoğun iş süreçlerinde, hata kaldırmayan mali ve hukuki işlerde bazen İK için dışarıdan alanında uzman çeşitli iş ortakları ile yardım alınabilir. Bunun dışında ise şirket çalışanlarının hayatlarına dokunabilecekleri çalışan destek programlarıyla hem çalışma arkadaşlarının yaşamlarını kolaylaştırabilir hem de kendi iş yüklerini hafifletebilirler. 

Çalışan Destek Programı, özel veya iş hayatıyla ilgili sorunları olan çalışanlara danışmanlık, yönlendirme ve takip hizmetleri sunan ve insan kaynakları departmanına şirketlerindeki çalışan memnuniyetini artıran bir programdır. Avita Çalışan Destek Programı ile ilgili detaylı bilgi için bizimle hemen iletişime geçin!

İletişim Formu

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.