Çalışan Destek Programı Yararları

Çalışan Destek Programının Yararları

Çalışanların performans ve verimliliklerini etkileyebilecek, iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olarak stres ve huzursuzluklarının en aza indirilmesi hem çalışanlara hem de kuruma fayda sağlar.

Artar

Verimlilik ve kârlılık, müşteri memnuniyeti, sahiplenme ve aidiyet, işveren marka değeri, genel iyilik hali

Kolaylaşır

Değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi, uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunları belirleme ve değerlendirme

Azalır

İK maliyetleri, yönetim ve İK üzerindek yük, iş kazası, hata ve fire sayısı, sağlık problemleri, işten ayrılmalar, işgücü devir oranı, devamsızlık

Kriz ve kritik durum yönetimi

Uzman klinik psikologlardan alınacak anında destek ile şirketlerin kriz/kritik durum yönetimi kolaylaşıyor.

İş verimliliğini doğrudan etkileyen baskılara özel hayatın yüklediği sorumluluklar da eklenince stres artıyor, olumsuz duygular çoğalıyor. Çalışanlar zaman zaman bu durumun üstesinden gelmekte zorlanıyor.

Türkiye’de her 9 çalışandan birinin, bireysel sorunlar nedeniyle %17’ye varan performans kaybı yaşadığı tespit edilmiştir.

2011 yılında 1000 ve üzeri çalışanı olan ve Türkiye’nin önde gelen 101 firmasının insan kaynakları yöneticileri ile yapılan araştırma. (ERA Research & Consultancy)

Türkiye’de çalışanların %25’i depresyon nedeniyle izin kullanmaktadır.

Eylül 2012’de 7000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması. (Avrupa Depresyon Birliği)

İşe bağlı stres yaşayanların koroner kalp hastalığına yakalanma riski, yaşamayanlara göre %68 daha fazladır.

(European Agency for Safety and Health At Work, 2009)

Çalışan Destek Programları, iş-yaşam dengesini kurma konusunda geliştirilmiş en etkin çözümlerden biri olarak, işyerinde performansı dolayısı ile verimliliği ve kârlılığı artırmak için kurumlara ve yöneticilere yardımcı oluyor.

Çalışan Mutlululuğunu Etkileyen Faktörler

  • %51 - Stres, depresyon ve anksiyetede iş yaşamının payı (Health and Safety Executive, 2020)
  • %70 - İş yeri kaynaklı sorun yaşayan çalışanlar (UK-EAPA 2016)
  • 36 gün - Depresyon kaynaklı iş günü kaybı (EDA 2014)

Çalışan Destek Programlarının Kurumlara Katkısı (CuraLinc, 2020)​

  • %78 - Üretkenlik Artışı
  • %75 - Devamsızlıkta Düşüş
  • %44 - Depresyon Halinde İyileşme
  • %30 - İş Yeri Verimliliğinde Artış

Avusturya’da 1015 kişinin katılımı ile gerçekleştiren araştırma.

(Flanagan & Ots, 2012)

İstenmeyen devamsızlık %60 azalmaktadır.

(Counselling and Psychotherapy Research, 2010)

Verimlilikte artış

Çalışan destek programı kullanan kurumlarda ciddi oranlarda verimlilik artıyor.