Çalışan Destek Programı Yönetici Araçları

Yöneticiler ve İnsan Kaynakları çalışanları için

Kurum içinde gördüğünüz ve yönetiminde destek almak istediğiniz farklı konularda hizmet veriyoruz.

Avita Çalışan Destek Programı Yönetici Araçları

ÇDP Yönetici Araçları, yöneticilere, çalışanlara ve kuruma yüksek düzeyde faydanın sağlanması amacıyla program dâhilinde, yöneticilerin aktif olarak kullanabilecekleri, çalışanlarına destek olabilecekleri ve birçok farklı konuda danışmanlık alarak faydalanabilecekleri bir hizmettir.

Çalışanların karşılaştıkları çeşitli sorunlar ile ilgili yöneticileri ile paylaşmak istemedikleri ve/veya yöneticilerin paylaşılan sorunlar karşısında çözüm bulmakta zorlandıkları durumlarda AVİTA, gizlilik konusundaki hassasiyeti ve uzman danışmanları ile yöneticilere gerekli desteği sağlamaktadır.

Direkt Aramalar

Yöneticiler, AVİTA’yı arayarak kişisel endişelerini paylaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilir ve çözüm konusunda aksiyon planını beraber oluşturabilirler.

Çalışan Yönlendirme

Yöneticiler, uzmanlarımızdan aldıkları öneriler doğrultusunda çalışanlarla iletişime geçebilir, problemlerle daha rahat başa çıkmalarını sağlamak için Çalışan Destek Programı’nı aramalarını önerebilir.

‘Avita ile Çay Saati’ Talebi

Şirket genelinde ve/veya belli bir takım içinde yaşanılan, odak gruplar halinde toplanılarak karşılıklı paylaşımların hedeflendiği ve sadece iş hayatıyla da sınırlı kalmayan farklı konularda (çalışan anne-baba olmak, çocuklarla/ergenlerle sağlıklı iletişim gibi aile ile de ilgili olabilen) ‘Çay Saati’ adı altında etkinliklerin düzenlenmesini sağlayabilir.

Yönetici Rehberi Talebi

Yöneticilerin hem kendileri hem de çalışanları için psikolojik desteğin yeri ve önemi ile ilgili kısa, önemli bilgiler; iyi bir yönetici olmaya dair ufak ipuçları ve Avita Çalışan Destek Programı’nın kendileri için neler sağladığını ve hangi durumlarda nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı bir şekilde anlatan açıklamalar…

Yönetici Rehberi, Avita ÇDP hizmetinden yararlanan şirketlerdeki yöneticiler için önemli bir kaynaktır. Avita’yı arayarak rehbere ulaşma konusunda bilgi alınabilir.

Yönetici Rehberi içeriğini görmek için buraya tıklayınız.

Avita Yönetici Basamakları - Oryantasyon ve Tanıtım Sunumu

İlk kademe ve yeni yöneticiler, yöneticilikle ilgili farklı temel konularda kısa ve öz bilgi aktarımı talep edebilir.

Eğitim İçeriği:

  • Takım Dinamikleri
  • İşyerinde Duygular
  • ÇDP Kullanım Rehberi

Kriz/Kritik Durum Yönetimi Desteği

Zaman zaman iş yerlerinde yaşanabilecek kriz ve/veya kritik olayların (iş kazaları, ani ölüm, doğal felaketler vb.) şirket ve/veya çalışanları üzerindeki etkisinin tanımlanması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi çok önemlidir.

Yöneticiler, yaşanabilecek kriz ve/veya kritik olayların çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak için Avita’nın uzman psikologlarının yerinde danışmanlık ve destek hizmetleri vermelerini sağlayabilir.