Çalışma Hayatı Analizi ve İyi Oluş Gereksinimleri Araştırma Raporu

Çalışanların iyi oluş hali, iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak kurumların sürdürülebilir başarısını önemli ölçüde etkiler. İş dünyasında birçoğumuz, mutlu bir çalışma ortamında, mutlu çalışanlarla aynı hedefe doğru ilerlemeyi isterken, bunu sağlamada kurumlara önemli bir görev düşüyor: Çalışanların ihtiyaçlarını anlamak.

AVİTA Çalışan Destek Programı olarak ZENNA Danışmanlık iş birliğinde Eylül 2023’te saha çalışması tamamlanan pazar araştırmamızla; çalışanların gündeminde yer alan konuları anlamayı, başvurdukları çözüm yollarını araştırmayı, mesai saatlerinde kaybolan zamanı incelemeyi ve iş yerlerinde sunulan çalışan destek programlarının etkisini analiz etmeyi amaçladık.

Türkiye bölge temsili 1.210 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 611 beyaz yakalı ve 599 mavi yakalı çalışanı içeriyor. %95 güven düzeyi ve (+-) 3 hata payı ile istatistiki olarak son derece güçlü olan bu araştırma, çalışma hayatının değerlendirilmesi ve çalışan destek programlarının geliştirilmesi konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Bu çalışmayla, iş dünyasındaki liderlere ve insan kaynakları profesyonellerine, çalışanların iyi oluşunu daha iyi anlamak ve etkili çözüm yolları geliştirmek amacıyla yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi gibi değişkenlere dayalı içgörüler sunmayı hedefliyoruz.

Raporu indirmek için formu doldurun ve çalışanların iyi oluş içgörülerini yakından inceleyin!