Etkinlikler

2. Örgütsel Davranış Kongresi

7 Kasım 2014

Avita Ürün Müdürü Sibel Karamaraş, 'Satış Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş Tatmini İlişkisi' üzerine yaptığı akademik çalışmasını sundu.